Graviola, 100 tabletter, 500 mg

249,00kr

Beskrivning

Graviola är ett litet grönt träd som blir 5-6 meter högt med stora gröna blad. Trädet producerar en hjärtformad ätbar frukt som är gulgrönt färgad med vitt fruktkött. Graviola förekommer i de varma och tropiska delarna av Syd- och Nordamerika. Frukten säljs i tropikerna och de spansktalande länderna under namnet Guanábana men heter Graviola i Brasilien.

Det traditionella användningsområdet för Graviola har varit fram för allt som ett antiviralt medel mot parasiter, inälvsmask och löss. Alternativt har den även i Peru, Guyana och de västindiska öarna använts som ett lugnande medel. Avseende biverkningar finns väldigt lite forskning som påvisar en tydlig riskbild.
Den allmänna rekommendationen är att ej ge Graviola i samband med hjärt- och kärlsjukdomar efter risk för förhöjt blodtryck kan finnas.
Ska inte heller användas i samband med graviditet och amning.
Innehåll:
Graviola, 100 tabletter, varje tablett ger 500 mg
Meny
X